Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

chanelno5
9568 3b02 500
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
chanelno5
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
chanelno5

November 21 2017

chanelno5

November 20 2017

chanelno5
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik

October 23 2017

chanelno5

October 20 2017

chanelno5
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran via28mm 28mm
chanelno5
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadobby dobby
Nie jestem odpowiednią osobą do kochania.
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
chanelno5
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viadobby dobby
chanelno5
0939 447e 500
Reposted fromdrinkmysoull drinkmysoull viamuchless muchless
chanelno5
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viamuchless muchless
chanelno5
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby

September 27 2017

chanelno5
Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, mów prawdę.
chanelno5

September 06 2017

chanelno5

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"

August 22 2017

chanelno5
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viafutureiscoming futureiscoming
chanelno5
1398 2462 500
Reposted frompapaj papaj viaOhJohnny OhJohnny

August 19 2017

chanelno5
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaitwaslove itwaslove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl