Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

chanelno5
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran via28mm 28mm
chanelno5
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadobby dobby
Nie jestem odpowiednią osobą do kochania.
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
chanelno5
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viadobby dobby
chanelno5
0939 447e 500
Reposted fromdrinkmysoull drinkmysoull viamuchless muchless
chanelno5
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viamuchless muchless
chanelno5
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby

September 27 2017

chanelno5
Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, mów prawdę.
chanelno5

September 06 2017

chanelno5

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"

August 22 2017

chanelno5
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viafutureiscoming futureiscoming
chanelno5
1398 2462 500
Reposted frompapaj papaj viaOhJohnny OhJohnny

August 19 2017

chanelno5
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaitwaslove itwaslove
chanelno5
chanelno5
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapequena pequena

July 16 2017

chanelno5
3589 b657
chanelno5
7289 db9a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaamelinowa amelinowa
3488 2e8c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
3729 6fbd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl