Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

chanelno5
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viahormeza hormeza
chanelno5
0870 b6b9 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapersona-non-grata persona-non-grata
chanelno5
chanelno5
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viapikkumyy pikkumyy
chanelno5
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viapikkumyy pikkumyy
chanelno5
2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

October 05 2018

chanelno5
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea

February 17 2018

chanelno5

Dość mam już pustych dni i świąt, których nie było...

Reposted fromaggape aggape viaawakened awakened
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

December 27 2017

chanelno5
2868 b09a 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viabeattman beattman

December 19 2017

chanelno5
5504 1b43 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
chanelno5
chanelno5
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viadancingwithaghost dancingwithaghost
chanelno5
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym

November 26 2017

chanelno5
9568 3b02 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
chanelno5
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
chanelno5

November 21 2017

chanelno5

November 20 2017

chanelno5
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl