Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

chanelno5
4983 cdbd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamountains mountains

June 20 2017

8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaamelinowa amelinowa
chanelno5

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
chanelno5
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viainvissiblee invissiblee
9935 2974 500
Reposted fromefka-m efka-m via28mm 28mm
chanelno5
7187 96c6
chanelno5
7186 fb5b
chanelno5
7185 66a6
chanelno5
“Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat.”
— Małgorzata Halber

June 17 2017

chanelno5
0667 3164 500
Reposted fromoll oll via28mm 28mm
chanelno5
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaClary Clary

June 13 2017

chanelno5
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viairmelin irmelin
chanelno5
1360 7354
5305 e0dc

June 12 2017

9169 892b 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
chanelno5

June 11 2017

chanelno5

June 10 2017

Be patient with yourself. You don’t plant a seed and expect it to be a tree the day after. So how can you expect to do the same with yourself. With time, through a storm, you will find the light afterwards to grow and to blossom.
— I will keep growing (via nakedly)

June 04 2017

chanelno5
8236 ebbf
Reposted fromcalifornia-love california-love
chanelno5
8237 2458
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl