Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

chanelno5
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaitwaslove itwaslove
chanelno5
chanelno5
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapequena pequena

July 16 2017

chanelno5
3589 b657
chanelno5
7289 db9a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaamelinowa amelinowa
3488 2e8c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
3729 6fbd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaamelinowa amelinowa

June 26 2017

chanelno5
4983 cdbd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamountains mountains

June 20 2017

8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaamelinowa amelinowa
chanelno5

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
chanelno5
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viainvissiblee invissiblee
9935 2974 500
Reposted fromefka-m efka-m via28mm 28mm
chanelno5
7187 96c6
chanelno5
7186 fb5b
chanelno5
7185 66a6
chanelno5
“Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat.”
— Małgorzata Halber

June 17 2017

chanelno5
0667 3164 500
Reposted fromoll oll via28mm 28mm
chanelno5
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaClary Clary

June 13 2017

chanelno5
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viairmelin irmelin
chanelno5
1360 7354
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl